Hjem

Hjem

Setskog er et lite sted i Aurskog-Høland kommune. Området var tidligere en kommune, men ble i 1966 slått sammen med Aurland og Nord-og Sør-Høland til en storkommune. Dette har hatt mange fordeler, men vi ser med uro på at flere og flere tjenester tas ut av tettstedet.

Dette har vært en pågående prosess og vi har en viss forståelse for at selskaper og tjenester må flyttes nærmere kommunens sentrum. Samtidig mener vi at jo flere tjenester man fjerner, jo vanskeligere blir det å tiltrekke seg nye innbyggere og ikke minst, beholde de som allerede bor her.

Derfor har vi, som en prosjektgruppe, valgt å ha fokus på å få tilbake Setskog sparebank, som lenge har sikrer både godt voksne og ungdommer gode banktjenester.

Bank på nett

Etter å ha begynt med dette prosjektet så har vi hørt fra mange av de yngre at dette ikke er et problem. For man har jo ”bank på nett”. Det vi er opptatt av er at det er en del tjenester man fremdeles må gjøre i bank; slik som å opprette en helt ny bankkonto. I tillegg så er det mange eldre som ikke har muligheten til å bruke nettbank. Hvis du trenger å låne penger på nett rekommanderer vi Lånepenger24.no.

Så vi mener at man ved å fjerne banktjenestene i området faktisk fjerner en viktig salgsfaktor for stedet og ikke minst, en viktig del av tilbudet for alle som bor i området. Det er tross alt store avstander hvis man må til en bank.

Modernisering med måte

Vi er på ingen måte i mot at man finner moderne løsninger. Fremskritt er positivt, men det skal også gavne hele samfunnet og ikke bare deler. Vi mener at ved å fjerne lokalbanken og dens tjenester så forsvinner en viktig del av den positive og nære bankforbindelsen.

Må det være Setskog sparebank?

Den opprinnelige Setskog sparebank er fusjonert, så det er ikke snakk om at man kan få den opprinnelige tjenesten tilbake. Så akkurat hva man velger å kalle denne banken er egentlig ikke så veldig viktig. Vi har valgt å kalle nettsiden for Setskog Sparebank for å gjøre det helt klart at vi mener det må komme en bank som fungerer optimalt i nærmiljøet. Så kan man bruke andre navn på selve bedriften.

En lokalavdeling

Det vi er opptatt av er at det skal være en lokalavdeling som er fullt funksjonell, men det betyr ikke at man må ha mange ansatte. Her er det snakk om å ha ansatte som kan oppfylle flere roller.
Man bør ha en som kan vurdere lån og godkjenne lån, åpne kontoer og annet. Det viktigste er at man må fokusere på å gi innbyggerne et helhetlig tilbud.

Mange potensielle kunder

Selv om befolkningstallet er lavt, så er de som bor her opptatt av å sikre et godt tilbud og de vet at dette betyr at de må benytte seg av de tilbudene som er i området. Så vi er sikre på at de som etablerer seg i området vil få mange kunder. Vi er i gang med en underskriftskampanje som vil hjelpe å vise hvor mange som ønsker å benytte seg av et godt lokal tilbud.