Distriktene gror igjen

Distriktene gror igjen

Norge er, på godt og vondt, et langstrakt land. Det er mange fjell, trær og fjorder som skiller områdene fra hverandre. En flott natur, men det kan fort bli litt tomt for folk.

I dag så ser man en urovekkende utvikling hvor de unge forlater bygdene og tettsted, slik som Setskog. Det er for lite tilbud, for få muligheter, og det blir ”gamlekara” som blir igjen. Resultatet er at områdene gror igjen fordi det ikke brukes. Så istedenfor å ha en levende bygd, med spredt bebyggelse så oppstår det spøkelse bygder. Gamle hus står som tomme spøkelseshus, mens de langsomt forfaller og blir til jord.

Stier, jordstykker og andre tegn på bebyggelse gror sakte igjen. Dette er selvsagt ikke i seg selv negativt, ettersom naturen er spennende. Men det blir også en ensformighet, man kjører igjennom en evig skog.

Lokalhistorie blir borte

Det er mange spennende småsteder rundt om i Norge, steder uten de store nasjonale heltene, men som likevel er viktige. Denne historien synker nå i bakken, langsomt.

Turistene vil se en levende bygd

Turister som kommer til Norge er ikke interessert i å se store, tomme og gjengrodde skogområder. De ønsker å se de små, lokale bygdene fylt med en lokalbefolkning som ønsker dem velkommen.

Men disse områdene kan ikke bare leve av turisme. De må ha en jevn tilstrømning av penger som gjør at folk kan leve og skape en god bygd utenom turistsesongen.

Jordbruk og dyredrift

Norge trenger også all den dyrkbare jorden vi har. Det er ikke mye dyrkbar jord vi har i Norge og sesongen er kort. Så det gjelder å sikre at den jorden som gir mye, faktisk blir brukt. Hvis man lar dette gro ned fordi ingen bruker området, ingen bor der, så vil dette virke ødeleggende også for mat og kjøttproduksjonen.

Bønder i dag vil ikke bare ha en gård isolert fra alle andre, de trenger å være en del av at samfunn. Så har man bare en gård, uten noe annet, så vil det bli vanskelig å finne arvtakere til denne.

Uten nytt blod til gårdene så får man heller ikke sikret at gårdene drives videre. Uten videre drift blir gårdene forlatt og området rundt gror ned. Det produseres ikke lenger mat og Norge miste ren viktig inntektskilde og matkilde.