Hvem er vi?

Hvem er vi?

Denne prosjektgruppen drives helt på ideelt grunnlag, men vi mener selv at vi har skapt en perfekt kombinasjon av gammelt og nytt.

Med i gruppen så er det:

Falk Hansen; bonde og en som har bodd hele livet i Setskog området. Han kjenner derfor området og naturen rundt inngående. Han nærmer seg nå pensjonistalder og sønnen hans Arne har overtatt mye av den daglige driften. Dette gjør at Falk nå kan vie mer av sin tid til å drive med sin lidenskap: lokal historie og være en ressurs i prosjektgruppen.

Arnfinn Rolland. Han har drevet butikk mesteparten av sitt voksne liv, i Setskog området og i andre bygder. Han har slått seg ned i Setskog fordi han fant sin kjære fru her og har aldri sett seg tilbake. Hans kjennskap til butikkdrift og regnskap er uunnværlig.

Silje Ødegaard er nyinnflyttet til bygda, gift med en av bøndene. Hun er grafisk designer av yrke og har god kjennskap til hvordan man kan få et internett basert firma til å fungere også i usentrale strøk. Hun driver et enkeltmannsforetak i området og viser at dette fungerer!

Det er også en rekke andre ressurspersoner som deltar ved behov. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noe å bidra med eller har kommentarer. Kontakt oss på lokalsamfunn@setskog-sparebank.no