Ikke bare banken

Ikke bare banken

Vår prosjektgruppe ”Liv i Setskog” er ikke bare fokusert på banktjenester. Det er dette vi har lagt inn som vår store fanesak, men vi er selvsagt opptatt av alt som kan sikre et godt lokalmiljø.

Så vi har flere andre kampsaker som vi jobber med. Spesielt viktig synes vi det er at vi tiltrekker oss flere bedrifter som vil etablere seg i nærmiljøet. Vi mener at hvis vi legger opp til å kunne tilby gode vilkår for vekst så kan vi tiltrekke oss flere arbeidsplasser.

Lokalbutikker/lokalbedrifter

For å få fremmet de forskjellige produktene som vårt området står for, alt fra strikk og håndarbeid til mat, så er det viktig at vi har steder som selger dette. Det er mange kreative sjeler i vårt område og det er viktig at de får et sted å vise seg frem.

Det er dog noen utfordringer som alle butikkeiere og gründere må forholde seg til og som kan gjøre det vanskelig å komme i gang. Dette er ting som leie, strøm og annet.

Dette er vanlige utfordringer, men samtidig så er det klart at på et sted hvor inntektsgrunnlaget er lite så blir slike utgifter svært store og kan være ødeleggende for en liten bedrift.

Oppstartsfond

Vi jobber med å skape et oppstartsfond. Dette skal gi de som starter opp i området en buffer. Bufferen skal kun brukes til å betale husleie og strømleie, samt eventuelle kommunale utgifter og for maks 2 år.
De som mottar en slik støtte må søke hver 6. måned om å få fornyet denne støtten.

Skape arbeidsplasser

For å holde liv i et område så må man sikre at de som bor der har en mulighet til å tjene penger. Jobber i helse- og utdanningssektoren hjelper, men det er ikke alle som ønsker eller er kvalifisert for denne type jobb. Så vi mener det må mer til.

I dag så pendler mange, men vi frykter at pendling kan gjøre det mindre attraktivt å bo i området. Så vi håper at ved å stimulere til å skape flere arbeidsplasser så vil vi kunne hjelpe til å sikre at Setskog blir et mer attraktivt sted å bo.

Det unike selger

Vi har mye å komme å bidra med når det kommer til å fremme det unike og det spesielle. Det er dette som gjør at folk stopper hos oss og ikke minst, at folk handler i butikkene. I tillegg til å ha flere gode lokalbutikker så ønsker vi at de også kommer på nett, der det passer. På denne måten så kan vi sikre et større inntektsgrunnlag. Det er viktig ettersom vi ser at det ikke er mulig å skape en storbedrift med kun kunder fra nærmiljøet.

De-sentraliserte områder

Hvis vi kan tilby gode lokaler, med gode leievilkår så har vi mange muligheter til å tiltrekke oss større bedrifter. Dette er bedrifter som jobber via nettet, gjennom call centre og annet. Deres bedrift fungerer uavhengig av fysisk plassering ettersom alt arbeidet gjøres via nettet eller via telefon. En ideell arbeidsplass for folk i distriktene.