Realistiske ambisjoner

Realistiske ambisjoner

Vi ønsker å presisere at vi mener det er viktig med realistiske ambisjoner. Vi ligger ikke rett utenfor Oslo, eller andre store bysentre. Vi har ikke mange spennende turistattraksjoner og man må være glad i å kjøre bil for å bo ute hos oss.

Disse faktorene gjør at det er ikke alt som vil fungere i Setskog. Å ha som mål å skulle få kommunestatus igjen, få et folketall som teller mye over 5000 personer er relativt urealistisk. Samtidig mener vi at det er mye som kan gjøres for å øke folketallet og ikke minst, få flere nye til å ville etablere seg i nærheten. Her kommer banken inn i bildet.

Lokalt forankret bank som gir gode lån

Det er noe med å kjenne folk, vite hva de står for, på godt og vondt. I storbyene er det lite realistisk å tenke at man skal ha personlig kunnskap om personen man gir et lån til. På bygda så er det mye nærere, noe som kan slå ut positivt i forhold til at man vet mer om betalingsevne, ting som ikke står i noe arkiv. Samtidig kan det også slå negativt ut fordi man kan ha forutinntatte meninger om lånetaker.

Vi mener at det i utgangspunktet er en positiv ting fordi banken vil tørre å satse på prosjekter som er realistiske, men som krever kunnskap om lokale forhold. Det er også enklere for privatpersoner å få lån, lån til å kjøpe hus og til å kjøpe gårder. Til å satse i området.

Realistisk; nytt og tradisjonelt

Det er viktig å tenke nytt når man skal tiltrekke seg nye innbyggere og få inn ekstra inntekter. Et gammelt gårdsbruk kan bli en fin Bed&Breakfast som kan tilby spennende, lokalt dyrkede grønnsaker og spennende mat.

Man kan tilby leir med hesteridning og andre aktiviteter som byfolk gjerne ønsker. En frisk pust i en heller hektisk hverdag.

Så er det mange bedrifter som satser på data, på salg til bedrifter, på nettbutikk og mye annet som ikke må ligge sentralt til. De kan trenge gode lokaler, med lave leiepriser for å få prosjektet til å gå.

En god bedrift skaper ringvirkninger

Vi mener at hvis man har en god bedrift så vil dette skape positive ringvirkninger i området rundt. Man får flere arbeidsplasser, flere folk vil ha behov for å handle varer og ikke minst; ha et sted å bo. Så vi mener at hvis en bank og lokalsamfunnet går sammen så kan man gjenopplive en bygd.